WELKOM OP DE WEBSITE VAN DATAMEESTERS

Onze organisatie is ontstaan uit een samenwerking tussen het Onderwijsbureau Twente en Eshuis Accountants en Adviseurs. Wij ondersteunen scholen, samenwerkingsverbanden en andere publieke organisaties bij de invoering van de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) passend bij de risico’s van datalekken in de organisatie. Waar gewenst leveren wij een Functionaris Gegevensbescherming.

Aanpak van Datameesters

De aanpak van Datameesters begint bij de kern: het informatiebeveiliging- en privacybeleid (IBP) van de organisatie en de processen waarmee privacygevoelige gegevens worden verwerkt. Wij werken niet mee aan het klakkeloos invullen van allerlei standaarddocumenten of checklists, maar beoordelen de processen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Technische en organisatorische maatregelen dienen passend te zijn bij deze risico’s en regelmatig te worden geëvalueerd en aangepast.

Diensten Datameesters

  • Hulp bij implementatie

    Op diverse manieren en in verschillende stadia kan Datameesters een rol spelen bij de implementatie van de vereisten vanuit de AVG. Denk onder meer aan de uitvoering van proces- en risicoanalyse op basis waarvan een register van verwerkingsactiviteiten kan worden opgesteld, het definiëren van passende technische en organisatorische maatregelen en/of het verzorgen van bewustwordingssessies en training.

  • AVG-nulmeting en periodiek audits

    Bij organisaties die verwachten (grotendeels) te voldoen aan de AVG bieden wij een AVG-nulmeting waarmee de organisatie wordt doorgelicht op basis van de AVG-vereisten. De nulmeting wordt afgesloten met een beknopte rapportage inclusief aanbevelingen ter verbetering. Wij bevelen aan de nulmeting in beknopte vorm periodiek te herhalen om doorgevoerde maatregelen op effectiviteit te laten toetsen.

  • Inzet Functionaris Gegevensbescherming

    Om scholen en publieke organisaties te ondersteunen in hun AVG-verplichting om te beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG), bieden wij de inzet van een FG van Datameesters. Conform de AVG heeft de FG een toezichthoudende en adviserende rol, die alleen volwaardig kan worden ingevuld als er voldoende kennis is over de uitwerking van het gestelde informatie- en beveiligingsbeleid in de organisatie.

Contact Datameesters

captcha txt Not readable? Change text.

Molenstraat 122 • 7622 NG Borne • 085-7606176

Privacyverklaring 2020